Thermal comfort

Thermal comfort means that people should not be too cold or warm as it has an impact on our wellbeing and productivty

Soojusmugavus

Soojusmugavus tähendab, et siseruumid ei tohi olla liiga külmad ega palavad, sest see mõjutab meie heaolu ja töövõimet. Kuid siinkohal ei tuleks rääkida ainuüksi õhutemperatuurist. Lisaks tuleb tagada, et õhuniiskus, soojuskiirgus ja õhuvoolu kiirus on omavahel sobivas tasakaalus. Nende muutujate suurus sõltub meie subjektiivsest tajust ja sellest, mida ruumis tehakse. Soojusmugavuse kujundamisel on väga oluline arvestada ka energiakulu, st väljaminekute ja säästvusega.

See on tähtis

The level of these variables depends on our subjective senses and the type of activity in the room. When designing thermal comfort it is also very important to consider the energy consumption, i.e cost and sustainability.

It is a matter of creating an indoor environment that is a combination of good air quality, pleasant temperature, good sound environment and good light quality. All these factors have to be balanced and adapted to the needs of people
Michael Thornblad
Marketing Manager, Saint-Gobain Nordic and Baltic
Back top